Hãy tìm kiếm trước khi HỎI hoặc ĐĂNG BÀI
sửa máy in
 
bình giữ nhiệt