Nền đẹp cho nick chat


quảng cáo tại Diễn Đàn Tin Học
 

Hãy tìm kiếm trước khi HỎI hoặc ĐĂNG BÀI


Trang 1/3 123 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 28
 1. #1
  Người Đóng Góp Hàng Đầu
  Gia nhập
  Nov 2008
  Nơi cư ngụ
  Hell
  Bài gởi
  1,523
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  0
  Uploads
  0

  Cool Nền đẹp cho nick chat

  Cái này mình sưu tầm được trên mạng giới thiệu giúp mọi người có được 1 nick chat đẹp như ý

  <h3>ãy tạo ra 6 cái nick ảo
  và add 6 cai nick đó
  rồi add cả nick thật của mình


  Chú ý máy bạn phải hiện ra addressbook thì làm mới thành công

  Có nghĩa là Addressbook phải hiện ra danh sách bạn

  Sửa từng contact details

  Số 1 là nick thật

  Lần lượt số 2,3,4,5,6,7 là nick ảo

  Chú ý:Chỉ cho vào ô đầu tiên trong 3 ô

  ================================================== ================================================== ===============================

  1E (¯¯`·.¸ My LoVe For You ¸.·´¯¯)
  2N ( °·.¸ ~\ / ~ ¸.·° )
  3G ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) )
  4L °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·°
  5A ¸.·° | | °·.¸
  6N / ¸.·´`··´`·.¸ \
  7D (_ ¸.·° forever °·.¸ _) ================================================== ================================================== ===============================

  A *.L.* *.O.* *.V.* *.E.*
  B *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
  C *.* * *.* *.* * *.*
  D *.* Tình_Yêu *.* *.* Bat_Tu *.*
  E *.* T *.* ™Yêu™ *.* ? *.*
  F *.* *.* *.*Em*.* *.* *.*
  G *.* ™Nhiêu™ *.*

  ================================================== ================================================== ===============================

  Lưu ý đối với cái này thì dòng 1 là group

  !!!!!!! .÷*****÷. love .÷*****÷.
  ! .**' '**. .**' '**.
  !! .**' Anh Yêu Em '**.
  !!! '**. .**'
  !!!! .+****+. '**. Love .**' .+****+.
  !!!!! : Cha`ng : '**. _Va`_ .**' : Na`ng :
  !!!!!! `*****´ .÷*****÷. love .÷*****÷. `*****´
  !!!!!!! `*-................-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-................-*´
  ================================================== ================================================== ===============================

  A "·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·"
  B "* † * My "LoVe" FoReVeR * † *"
  C "·´¨*·.¸¸.*..^_^ Chi Yêu Mình Em ^_^..*.¸¸.·*¨."
  D "·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·"
  E *(¨`·.·´¨)*
  F `·.¸.·´
  ================================================== ================================================== ===============================

  Add 12 Nick 10 nick ảo và 2 nick thật (thực ra là nick ảo của người khác cho dể hiểu)

  A (( ` '- " ` ´ " -' ´ )).............................(( ` '- " ` ´ " -' ´ ))
  B ) - - (....................................) - - (
  C / (0 _ 0) \............................./ (0 _ 0) \
  D \ (0) /..................................\ (0) /
  E _ '-.._'='_..-' _.................................._ '-.._'='_..-' _
  F /`; # ' # ' # .-. # ' # ' # ;´\........./`; # ' # ' # .-. # ' # ' # ;´\
  G \_)) '^' ((_/..........\_)) '^' ((_/
  H #. Ti`nh Ye^u .#..........#. Ti`nh Ye^u .#
  I '#. Cua Chu'ng Mi`nh .#'............'#. Cua Chu'ng Mi`nh .#'
  K / '#. La .#' \............./ '#. La .#' \
  L _\ \' #. Vi~nh Cuu .# '/ /_........ _\ \' #. Vi~nh Cuu .# '/ /_
  M (( (__) '#' (__) ))...................(( (__) '#' (__) ))

  ================================================== ================================================== ===============================

  1 *********o0o********* .•:%¨`•..•´¨%:•. *********o0o*********
  2 (\__/) *•-:::::::::::::::::I:::::::::::::::-•* (\__/)
  3 (>'o'<) *•-:::::::::::::::::::::::::::::::::::-•* (>'o'<)
  4 (")_(") *•-:::::::::::::Love:::::::::::-•* (")_(")
  5 *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)* *•-:::::::::::::::::::::::::::-•* *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)*
  6 »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~« *•-::::You::::-•* »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~«
  7 *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)* *•-::::-•* *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)*
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 .÷*****÷. Khanh .÷*****÷.
  2 (\__/) .**' '**. My .**' '**. (\__/)
  3 (>'o'<) .**' Anh Yêu Em '**. (>'o'<)
  4 (")_(") '**. .**' (")_(")
  5 *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)* .+****+. '**. Love .**' .+****+. *(`·.¸(`·.¸*¤*¸.·´)¸.·´)*
  6 »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~« : Cha`ng : '**. _Va`_ .**' : Na`ng : »~:¤.·º`·. I LOVE YOU .·´º·.¤:~«
  7 *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)* `*****´ .÷*****÷. love .÷*****÷. `*****´ *(¸.·´(¸.·´*¤*`·.¸)`·.¸)*
  8 `*-................-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-................-*´
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 »~:.·º`·.*(`'·.¸(`'·.¸Ma~i Ye^u Anh Ma` Tho^i¸.·'´)¸.·'´)*.·´º·.:~
  2 -:¦:-·.¸¸.·º¯¯*-:¦:- -»º«-(¯`·.[E][M][.]--[H][A][N]--[E][M][.].·´¯)-»º«- -:¦:-*¯¯º·.¸¸.-:¦:-
  3 ((¯`½`«`·.%(*·.¸(`·.¸ {V}{I}{Q}{U}{A}{Y}{E}{U}{A}{N}{H} ¸.·´)¸.·*)%.·´»½´¯))
  4 (¯`H´¯) ".´¯¯*·.¸¸.·º°.Mo^~i-Ha^.n-Na`y-Bi't-Ti'nh-Sao-Da^y.°º·.¸¸.·*¯¯`." (¯`Q´¯)
  5 `*.¸.*´ (\__/)".´`·.(¸.·´(¸.·*[DauWa']*·.¸)`·.¸)¸.·´`·"(\__/) `*.¸.*´
  6 ¸.•´¸.•*¯¯)¸.•*¯¯) (>'o'<) (*(¯¯`·.·´¯¯)*) (>'o'<) (¯¯*•.¸(¯¯*•.¸`•.¸
  7 (¸.•´(¸.•´¸.•´¸.•¯¯•. (")_(") `~,|,~´ (")_(") .•´¯¯•.¸¸`•.¸)`•.¸)
  ================================================== ================================================== ===============================

  A Love .÷*****÷. .÷*****÷. You
  1 .** ' ' **. .** ' ' **. .
  2 .** ' ** ' **.
  3 .** ' ...ONLY... ' **. .
  4 .+***+. .** ' ..LOVE.. ' **. .+***+. .
  5 : ± : .** ' ' **. : ± : .
  6 : *+.+´ .+**+. '.**. .**.' .+**+. `+.+* :
  7 `*-..........-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-..........-*´
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 «»«»«»«»«»«»«» ::::::::*.T.*:::::::::::::*.K.*::::::::::::::::::¯¯`·.¸ * ¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.K.*:::::::::::::* .T.*::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  2 «»«»«»«»«»«»«» ::::::*.*::::::::*.**.*:::::::*.*:::::::::¯¯`·.¸ILoveYou¸.·´¯¯)::::::::::*.*::::::: :*.**.*:::::::*.*:::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  3 «»«»«»«»«»«»«» ::::*.*::::¯`·¸¸·´¯):::::::*.*::::::::::::¯¯`·.¸ ! ¸.·´¯¯):::::::::::::*.*::::::¯`·¸¸·´¯)::::::::*.*:::: «»«»«»«»«»«»«»
  4 «»«»«»«»«»«»«»::::::*.*:::::::°·. ¸.·°:::::::*.*::::::::::::::::::¯¯`·.¸¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.*:::::: :°·.¸¸.·°::::::::*.*::::::«»«»«»«»« »«»«»
  5 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::*.*::::::::::::::::::*.*::::::::::::::::: :::::::::::¯`·..·´¯):::::::::::::::::::::::::::::*.*:::: ::::::::::::::*.*:::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  6 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::::::*.*:::::::::::*.*:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::°:¦:°:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::*.*:::::::::::*.*:::::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
  7 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::::::::::::::*.*::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°::::::::::::::::::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°:::::::::::*.*::::::::::::::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»

  ================================================== ================================================== ===============================

  1E (¯¯`·.¸ My L0v3 F0r Y0u ¸.·´¯¯) (¯¯`·.¸ My L0v3 F0r Y0u ¸.·´¯¯)
  2N ( °·.¸ ~\ / ~ ¸.·° ) ( °·.¸ ~\ / ~ ¸.·° )
  3G ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) ) ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) )
  4L °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·° °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·°
  5A ¸.·° | | °·.¸ ¸.·° | | °·.¸
  6N / ¸.·´`··´`·.¸ \ / ¸.·´`··´`·.¸ \
  7D (_ ¸.·° B4By_L0v3 °·.¸ _) (_ ¸.·° B4By_L0v3 °·.¸ _)

  ================================================== ================================================== ===============================

  A# # # # '.•´' # # # # # # # # #'`•. # # # # #
  B # # #.•· ° . # # # ^------^ # # #. ° ·•. # # # # #
  C# # #·•. °.¸.¤'¤.¸.° · · ¤.¸.°'°.¸.¤ .•· # # # # #
  D # # ·•. -I— -Love— -You— .•· # # # #
  E# # #·•. .•·# # # # #
  F # # #·•. .+•¨¨\/. .\/¨¨•+. .•· # # # # #
  G# # # # · •. • # # # #·•.•· # # # #• .• · # # # # #
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸
  2 ¸.·° °·.¸/ °·.¸ ¸.·° \¸.·° °·.¸
  3 ¸.·° .· .· \ (¯`v´¯) / ·. ·. °·.¸
  4 ¸.·° /.¸.·°·. /.¸.·°·. `·.¸.·´ .·°·.¸.\ .·°·.¸.\ °·.¸
  5 ¸.·° ¸. ·° °·.¸¸.· ·.¸.· °·.¸ LOVE ¸.·° ·.¸.· ·.¸.·° °· .¸ °·.¸
  6 °·.¸ ¸.·°
  7 °·.¸¸.·°
  ================================================== ================================================== ===============================

  1 _______ _____ /# # # # # \
  2 /# # # # #\ /#/¯\#\ /# / /# /
  3 /# /¯¯¯¯/# / _____ __/# /_ /# / ____)) ___ __
  4 /# / /### #\ / # # # / /# / /### #\ /# #\ /# /
  5 /# / __ /#/¯¯¯\#\ ¯¯/# /¯ /# / /#/¯¯¯\#\ /#/ \#\ /# /
  6 /# /____/# / \#\ ___/#/ /# /____/# / \#\ ___/#/ /#/ \# # /
  7 \# # # # # / \ # # # / \# # # # # / \ # # # / /#/ \ #/

  ================================================== ================================================== ===============================

  A l#l /#/ /#/¯\#\ /# ### #\ /#/¯\#\ //
  B l#l /#/ ______ /#/¯¯¯¯¯\#\ ______ // 0
  C l#l /#/ /### #\ __/#/__ /#/ /# ## #\ /#/
  D l#l /#/ /#/¯¯¯ \#\ /#####/ /#/ /#/¯¯¯\#\ /#/
  E l#l /#/ /#/ /#/ ¯¯/#/¯¯ /#/ /#/ /#/ /#/
  F l#l__ /#/ \#\ ___/#/ /#/ _____/#/ \#\___/#/ /#/
  G l# # #/ \ # # # / /# # # # #/ \### #/ /#/
  </h3>  DMCA.com

  Chia sẻ bài viết  Copy đoạn dưới và gửi cho bạn bè qua Yahoo!
  Link bài viết Diễn Đàn Tin Học by QRCode

 2. #2
  Tech Admin Avatar của hesmanIT
  Gia nhập
  May 2007
  Nơi cư ngụ
  TP.HCM
  Bài gởi
  1,044
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  2
  Uploads
  1
  tuy đẹp nhưng nhìn vô rối mắt và chóng mặt luôn . (^_^)
  hesmanIT

  HÃY LÀM THEO ĐIỀU MÀ CON TIM BẠN LÊN TIẾNG


 3. #3
  se7en_994
  Khách (chưa đăng ký thành viên)
  bạn ơi! khi làm xong do ko có những khoãng cách nên ko ra hình dc

 4. #4
  Thành viên Avatar của g4k0nxju
  Gia nhập
  Feb 2008
  Nơi cư ngụ
  Hải Dương
  Bài gởi
  29
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  0
  Uploads
  0
  Wày G Làm Thử òi nè Dẹp Lắm cà . cảm ơn bạn nhìu nhá !!!
  [marquee]+)0ng' Cu*a? TRaj' Tjm The^` Co^ D0^c.[/marquee]
  [marquee]
  +)a0` M0^` Ch0^n Cha<t. Gia^c' Mo* Xu*a !
  [/marquee][marquee]Du*ng. Bja Kha<c' Chu*~ +)u*ng` Aj +)e^n'[/marquee][marquee]Ch0.n Kjp' Xjn The^` Cha<ng? ju Aj [/marquee] hay hem ah.

 5. #5
  0931565
  Khách (chưa đăng ký thành viên)
  àh cái này bên choáng.info cũng có đây mà :D

 6. #6
  Người Đóng Góp Hàng Đầu Avatar của dat_nguyen_tan1269
  Gia nhập
  Jan 2008
  Nơi cư ngụ
  thành phố hồ chí minh
  Bài gởi
  1,546
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  0
  Uploads
  1
  Cái này mỗi lần mà ai online hay offline là gần 1 nữa màn hình đó. Nhìn cũng đẹp và hay hay

 7. #7
  hoangtien_115
  Khách (chưa đăng ký thành viên)
  yahoo của mình toàn Tiếng Việt, không biết addresbook nằm đâu
  bạn chỉ cho minh được không

 8. #8
  pathangban
  Khách (chưa đăng ký thành viên)
  ai chỉ cụ thể cho mình với,làm hoài mà không đcnè ~^_^~

 9. #9
  Thành viên nhiệt tình
  Gia nhập
  Sep 2008
  Nơi cư ngụ
  Hà Nội, Việt Nam
  Bài gởi
  384
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  0
  Uploads
  0
  cảm ơn ban.Mình thích cái này từ lâu rồi nhưng bi jo mới biết làm!
  **http://www.top100.vn**Web của tớ đấy

 10. #10
  Thành viên mới Avatar của honglien92
  Gia nhập
  May 2008
  Nơi cư ngụ
  Hà nội
  Bài gởi
  10
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  0
  Uploads
  0
  Chả thích....
  Em di xe rim chien

Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thông tin Chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •