Các bài tập Pascal nâng cao dành cho thi Tỉnh!


quảng cáo tại Diễn Đàn Tin Học
 

Hãy tìm kiếm trước khi HỎI hoặc ĐĂNG BÀI


kết quả từ 1 tới 5 trên 5
 1. #1
  Người Đóng Góp Hàng Đầu Avatar của HappySoftGroup
  Gia nhập
  May 2008
  Nơi cư ngụ
  Tp. Cam Ranh - Khánh Hòa
  Bài gởi
  2,265
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  2
  Uploads
  0

  Các bài tập Pascal nâng cao dành cho thi Tỉnh!

  Trung tâm dịch vụ

  Có N địa điểm dân cư đánh số từ 1 đến N. Giữa M cặp địa điểm trong số N địa điểm nói trên có tuyến đường nối chung. Người ta cần xây dựng một trung tâm dịch vụ tổng hợp tại một địa điểm hoặc là trùng với một trong số các địa điểm dân cư hay là nằm trên tuyến đường nối 2 địa điểm dân cư hay là nằm trên tuyến đường nối 2 địa điểm nào đó, sao cho tổng khoảng cách từ trung tâm dịch vụ đến N địa điểm dân cư là nhỏ nhất. Ta gọi khoảng cách giữa 2 địa điểm là độ dài đường đi ngắn nhất nối chúng. Giả sử rằng N địa điểm trên liên thông với nhau.
  Dữ liệu vào: Cho trong File TRUNGTAM.INP gồm M+1 dòng:
  + Dòng 1: chứa 2 số N và M.
  + Dòng i+1 (1<=i<=M) ghi 3 số nguyên dương: hai số đầu là chỉ số của hai địa điểm dân cư được nối nhau bởi tuyến đường này, còn số thứ 3 là độ dài của tuyến đường.
  Dữ liệu ra là số nguyên dương.
  Kết quả: Xuất ra File TRUNGTAM.OUT thông báo vị trí trung tâm dịch vụ và tổng khoảng cách từ trung tâm dịch vụ đến các địa điểm dân cư. Nếu điểm tìm được nằm trên tuyến đường thì cần chỉ rõ 2 đầu của tuyến đường và khoảng cách từ địa điểm xây dựng đến đầu thứ nhất.
  Ví dụ:
  Code:
       TRUNGTAM.INP       TRUNGTAM.OUT
       6 7                 Trung tam dich vu dat tai diem 1
       1 2 3                Tong khoang cach la 19
       2 3 4 
       1 4 2
       4 5 5
       5 6 1
       5 1 3
       3 6 4
  Chúc các bạn luyện tập tốt!
  DMCA.com

  Chia sẻ bài viết  Copy đoạn dưới và gửi cho bạn bè qua Yahoo!
  Link bài viết Diễn Đàn Tin Học by QRCode
  ...♥.♥.♥..:: Chúc Tất cả các bạn thành công ::..♥.♥.♥...
  ---------o0o---------
  Chúc bạn vui vẻ̉ khi đến với DIENDANTINHOC.VN
  ============>>><<<============

 2. #2
  Thành viên nhiệt tình Avatar của hang_vt
  Gia nhập
  Jun 2008
  Nơi cư ngụ
  Vũng Tàu
  Bài gởi
  373
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  0
  Uploads
  0
  thi tỉnh đâu có thi QHĐ , thi quay lui thôi

 3. #3
  Người Đóng Góp Hàng Đầu Avatar của HappySoftGroup
  Gia nhập
  May 2008
  Nơi cư ngụ
  Tp. Cam Ranh - Khánh Hòa
  Bài gởi
  2,265
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  2
  Uploads
  0
  Thôi thì mình post code cho các bạn tham khảo nếu muốn biết thêm nhá!
  Code:
  Uses Crt;
  Const maxN = 50;
     FI = 'TRUNGTAM.INP';
     FO = 'TRUNGTAM.OUT';
  Var  A, C : Array[1..maxN, 1..maxN] Of Integer;
     N, M, P, Q, i, j, k, Luu, Min : Integer;
     F : Text;
  
  Procedure Nhap;
  Var x, y, z : Byte;
  Begin
      Assign(F, FI);
      Reset(F);
      Readln(F, N, M):
      FillChar(A, SizeOf(A), 0);
      C := A;
      For i := 1 To M Do
      Begin
          Readln(F, x, y, z);
          A[x, y] := z;
          A[y, x] := z;
      End;
      Readln(F, P, Q);
      Close(F);
  End;
  
  Procedure XuLy;
  Var d : Integer;
  Begin
      Assign(F, FO);
      Rewrite(F);
      For k := 1 To N Do
      For i := 1 To N Do
          If A[i, k] > 0 Then
          For j := 1 To N Do
              If A[j, k] > 0 And i <> j Then
              If A[i, j] = 0 Or (A[i, j] > A[i, k] + A[k, j]) Then
              Begin
                  A[i, j] := A[i, k] + A[k, j];
                  C[i, j] := k;
              End;
              Luu := 0;
              Min := MaxInt;
      For i := 1 To N Do
      Begin
          D := 0;
          For j := 1 To N Do
          Begin
              If i <> j Then D := D + A[i, j];
              If i <> j And A[i, j] = 0 Then
              Begin
                  D := MaxInt;
                  j := N;
              End;
          End;
          If D < Min Then
          Begin
              Luu := i;
              Min := D;
          End;
      End;
      Writeln(F,'Trung tam dich vu dat tai dia diem ',Luu);
      Write(F,'Tong khoang cach la ',Min);
      Close(F);
  End;
  
  Begin
      Nhap;
      XuLy;
  End.
  Chúc các bạn học tập tốt!
  ...♥.♥.♥..:: Chúc Tất cả các bạn thành công ::..♥.♥.♥...
  ---------o0o---------
  Chúc bạn vui vẻ̉ khi đến với DIENDANTINHOC.VN
  ============>>><<<============

 4. #4
  Người Đóng Góp Hàng Đầu Avatar của HappySoftGroup
  Gia nhập
  May 2008
  Nơi cư ngụ
  Tp. Cam Ranh - Khánh Hòa
  Bài gởi
  2,265
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  2
  Uploads
  0
  Một bài Vét Cạn nhé! Đề bài này chỉ là một trường hợp, các bạn hãy phát triển thành một bài tổng quát nha!

  Lập phương trình tìm tất cả các cách thay thế các dấu chấm hỏi (?) bởi các dấu phép tính +, -, *, / trong biểu thức dưới đây sao cho biểu thức đúng:
  (((((a1 ? a2) ? a3) ? a4) ? a5) ? a6) = a7.
  Trong đó, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 nhập từ bàn phím.

  Code:
  Uses Crt;
  Const Dau : Array[1..4] Of Char = ('+', '-', '*', '/');
  Var i, j, k, l, m, dem : Integer;
    a : Array[1..7] Of Real;
  
  Procedure Input;
  Var t : Integer;
  Begin
      Writeln('Chuong trinh dien phep toan vao dau "?"');
      Writeln('(((((a1?a2)?a3)?a4)?a5)?a6) = a7');
      For t := 1 To 7 Do
      Begin
          Write('a',t,'=');
          Readln(a[t]);
      End;
      Writeln;
  End;
  
  Procedure Print;
  Var t : Integer;
  Begin
      Inc(Dem);
      Write('(((((',a[1]:0:0,dau[i],a[2]:0:0,')');
      Write(Dau[j],a[3]:0:0,')',dau[k],a[4]:0:0,')');
      Write(Dau[l],a[5]:0:0,')',dau[m],a[6]:0:0,')');
      Writeln('=',a[7]:0:0);
  End;
  
  Function F(x, y : Real; d : Integer) : Real;
  Begin
      Case d Of
      1: F := x + y;
      2: F := x - y;
      3: F := x * y;
      4: F := x / y;
      End;
  End;
  
  Procedure Process;
  Var t : Integer;
  Begin
      Writeln('Ket qua: ');
      Dem := 0;
      For i := 1 To 4 Do
          For j := 1 To 4 Do
              For k := 1 To 4 Do
                  For l := 1 To 4 Do
                      For m := 1 To 4 Do
                      If F(F(F(F(F(a[1],a[2],i),a[3],j),a[4],k),a[5],l),a[6],m)=a[7] Then Print;
      If Dem = 0 Then Writeln('Vo nghiem')
      Else Writeln('Co tat ca ',dem,' nghiem');
  End;
  
  Begin
      Clrscr;
      Input;
      Process;
      Readln;
  End.


  ...♥.♥.♥..:: Chúc Tất cả các bạn thành công ::..♥.♥.♥...
  ---------o0o---------
  Chúc bạn vui vẻ̉ khi đến với DIENDANTINHOC.VN
  ============>>><<<============

 5. #5
  Thành viên nhiệt tình Avatar của hang_vt
  Gia nhập
  Jun 2008
  Nơi cư ngụ
  Vũng Tàu
  Bài gởi
  373
  Bài viết Cám ơn / Thích
  Downloads V.I.P
  0
  Uploads
  0
  e góp đề cho vui
  Nhập phân số t/m (0<t<m<969696; t,m nguyên ) . Lập trình thực hiên các yêu cầu
  a) Biểu diễn phân số dưới dạng phân số tối giản
  b) Biểu diện phân số này dưới dạng tổng các phân số có tử số = 1 . Tổng càng ít số hạng càng tốt

Thông tin Chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •