9 ứng dụng Android 'ăn cắp' tài khoản Facebook

9 ứng dụng Android ‘ăn cắp’ tài khoản Facebook

9 ứng dụng bị phát hiện có hành vi đánh cắp thông tin đăng nhập Facebook của người dùng đã thu hút hơn 5,8 triệu lượt tải trên toàn cầu.

Các ứng dụng này gồm: PIP Photo, Processing Photo, Rubbish Cleaner, Inwell Fitness, Horoscope Daily, App Lock Keep, Lockit Master, Horoscope Pi, và App Lock manager.

Trước khi bị Googlex óa khỏi Play Store, PIP Photo đã đạt trên 5 triệu lượt tải, Processing Photo có hơn 500 nghìn lượt, các ứng dụng tiếp sau cũng đều có vài chục nghìn đến 100 nghìn lượt tải. Chúng sử dụng một cơ chế đặc biệt nhằm lấy thông tin tài khoản của người dùng, theo phát hiện của các nhà nghiên cứu bảo mật tại Dr.Web.