[Android] Danh sách 8 ứng dụng bị nhiễm phần mềm độc hại Joker

Danh sách 8 ứng dụng bị nhiễm phần mềm độc hại Joker:

  • Auxiliary Message
  • Fast Magic SMS
  • Free CamScanner
  • Super Message
  • Element Scanner
  • Go messages
  • Travel Wallpapers
  • Super SMS

Khi phát hiện điện thoại có chứa một các ứng dụng kể trên, bạn hãy nhấn im lên biểu tượng ứng dụng và chọn Uninstall để gỡ cài đặt.

Hiện tại Google đã xoá ra khỏi Google Play, nhưng các bạn phải tự xoá nếu nó còn nhé.