Anh em cho em hỏi entity là gì ak

Mọi người định nghĩa entity là gì ak. Và làm entity thì gồm bao bước. Em check qua thị trường về dịch vụ entity thì chưa thấy bên nào làm chuẩn vs full. Hay do em hiểu sai :))).

P/S: EM BỔ SUNG:

  1. E thấy thị trường hiện nay mọi người đang làm entity: Social, schema, maps.

  2. Còn e nghĩ từng đó là chưa đủ, theo em thì 1 bộ entity đủ gồm:

  • Google business (google maps)

  • Social signal cho doanh nghiệp ( kết nối các nền tảng social doanh nghiệp lại với nhau)

  • Social cho người đứng đầu, cá nhân doanh nghiệp đó.

  • Google stacking ( kết nối các nền tảng google với nhau + social)

  • Schema doanh nghiệp tổ chức và cá nhân.

  • Một bộ profile doanh nghiệp ( 4rum, blog 2.0)

  • Một bộ thông tin doanh nghiệp trên các nền tảng TMĐT.