Các anh Nghiện Seo cho em hỏi là số Organic traffic?

Các anh Nghiện Seo cho em hỏi là số Organic traffic như trong ảnh là 3.4K nghĩa là Traffic trên/ngày hay trên tháng ạ.