Các bác cho em hỏi chút về build Google Driver Stacking cho site

Các bác cho em hỏi chút về build Google Driver Stacking cho site.

Có nên build trên email của domain đó không? Ví dụ em hay làm mỗi web 1 mail và mail đó dùng cho tất cả các Social. Vậy khi build Google Driver Stacking cho site thì build luôn trên mail đó. Hay là chọn những mail đã được Google index rồi và tạo thêm thư mục mới trên mail kia rồi dựng.
Ngày xưa trong phần Google Driver thì có phần public (công khai trên interner) Nhưng từ tháng 5/2020 đợt core update thì không công khai được chỉ thấy phần (công khai cho ai có liên kết này) Vậy có cách nào để làm phần Google Driver Stacking hiệu quả nhất các bác giúp