Các bác cho em xin cách khắc phục không thấy có dữ liệu trên. Google Search

Các bác ơi em khai báo website lên google search console, cập nhật sitemap thành công rồi, website vẫn index bình thường mà sao cả tháng rồi không thấy có dữ liệu gì trên đây cả vậy nhỉ.

Các bác cho em xin cách khắc phục với.

Em cảm ơn ạ!