Các bác cho hỏi lỗi này thì bao giờ Google refund tiền nhỉ?

Các bác cho hỏi lỗi này thì bao giờ Google refund tiền nhỉ?