Cách fix lỗi PHP Fatal error: Allowed memory size of bytes exhausted

PHP Fatal error:  Allowed memory size of bytes exhausted

Bạn đang bị lỗi này thì làm như sau nhé:

Bước 01: mở File Manager và tìm file wp-config.php và edit

Bước 2: tìm dòng “That’s all, stop editing! Happy blogging” and paste the following code right above it.

Và thêm đoạn này vào

define( ‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ );

Đây là cách nâng PHP memory lên 256MB.

Bước 3: bấm Save và reload lại Website để kiểm tra nhé