Cài VPS WordPress nhanh gọn lẹ bằng Auto Script

Cài VPS WordPress nhanh gọn lẹ bằng Auto Script (command Bash để cài nhanh chóng các tính năng cần thiết dành WordPress):

Lưu ý: Hàng Clone theo chính sách OpenSource nhé…

Đã tích hợp TIẾNG VIỆT để các bạn sẽ thao tác nhe.

  1. Quản lý tên miền
  2. Quản lý SSL
  3. Quản lý Cache
  4. Quản lý LEMP
  5. Quản lý CSF Firewall
  6. Phân quyền Chown/Chmod
  7. Quản lý WordPress
  8. Sao lưu và khôi phục dữ liệu
  9. Admin Tool

Bắt đầu nào:

Yêu cầu Centos 7 trở lên

Download file dưới và chạy command nhé:

Auto Script Wordpress.txt (412 Bytes)