[Cập nhật] Mã hóa & bảo mật tin nhắn riêng

Tính năng và bảo mật tin nhắn cá nhân được Diễn Đàn Tin Học đặt lên hàng đầu, và việc triển khai áp dụng đã hoàn tất. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa để tính năng này mặc định, mà tính năng này sẽ để cho bạn kích hoạt bằng tay: Truy cập vào tùy chỉnh hồ sơ

Dưới đây là 1 vài tính năng và kích hoạt:

Hay quá, cám ơn admin nhiều nhé