Chất lượng tổng thể của site khi SEO quan trọng hơn nhiều chất lượng nội dung?

Chất lượng tổng thể của site khi SEO quan trọng hơn nhiều chất lượng nội dung của một vài bài viết đơn lẻ trên site.

Lý do tại sao nhiều khi cứ tối ưu onpage và build link mãi về landing page mà key thì vẫn cứ tậm tạch hoặc thậm chí còn tụt thêm.

Đơn giản bởi phần móng đã không vững thì phòng ốc sẽ xiêu vẹo, không thể làm đẹp được.