Chạy quảng cáo facebook 50k/ ngày có ra đơn không?

Bạn nào có kinh nghiệm cho mình hỏi chạy quảng cáo ngày 20-50 đơn thì họ chạy ngân sách ngày khoảng bao nhiêu đó ? Chạy 50k/ ngày có ra đơn không? ( cho là chạy hiệu quả nhé)