Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19

Đây là Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 chính thức từ Bộ Y Tế nhé:

  • Thông tin & Thống kê số liệu tiêm chủng
  • Đăng ký tiêm cá nhân
  • Đăng ký tiêm cho tổ chức
  • Tra cứu chứng nhận tiêm

Bạn truy cập tại đây nhé: https://bitly.icu/o7d9pT