Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu của hệ thống phân phối trên tp.hcm

DANH SÁCH ĐIỂM BÁN CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU (LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM, KHẨU TRANG, NƯỚC RỬA TAY)

CỦA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Cập nhật ngày 07/7/2021)

Cả nhà Download File dưới nhé:

DANH SÁCH ĐIỂM BÁN CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU CỦA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRÊN TP.HCM.txt (766 Bytes)