Fixing ổ C xong đủ 100% cái nó cứ như v hoài luôn

Cho em bị như này có phải nó tự cài lại win không ạ 😞 nó bị v cũng 45p r ạ

Ban đầu nó ghi fixing ổ C xong đủ 100% cái nó cứ như v hoài luôn ạ 😞 giúp em với 😞