Giải pháp chặn quảng cáo Youtube: tạm biệt quảng cáo "đông y"

Giải pháp chặn quảng cáo Youtube (Remove youtube ads): tạm biệt quảng cáo “đông y”

Khai báo sử dụng DNS sau trên thiết bị là xong:

Cặp DNS IPv4 & IPv6 (mình đính kèm file thông số mới nhất ở dưới, còn trên hình đôi khi là thông số cũ)

Download file thông số DNS mới nhất: Dns xoa qc youtube.txt (102 Bytes)

Các bạn làm theo 1 trong 2 cách:

  1. Đổi DNS trên router (cách này các tivi trong nhà sẽ, và các thiết bị sẽ không còn thấy quảng cáo nữa)
  2. Đổi DNS trên từng thiết bị, (cách này thì ap dụng cho đúng thiết bị đc đổi thôi nhé

Cấu hình trực tiếp trên router gateway hoặc cấp DHCP để mặc định khi vào mạng cấp được DNS này luôn là khỏe cho cả nhà.

Tạm biệt các quảng cáo làm hồng da mặt, se khít lông chân

Câu hỏi thường gặp: tại sao khai báo rồi mà vẫn thấy quảng cáo.

Trả lời: có thể bị rơi vào 1 trong 2 trường hợp sau:

  • TH 1: máy bạn đã xem được quảng cáo trước đó tức là máy đã truy cập được tới server quảng cáo của Google (thuật ngữ kỹ thuật là phân giải được DNS). Khi bạn khai báo vào thì máy vẫn nhận biết được địa chỉ của server quảng cáo. Chờ thời gian cache DNS hết hạn thì bạn sẽ không còn bị quảng cáo nữa.

  • TH 2: máy bạn đang sử dụng DNS trên và sử dụng DNS 8.8.8.8 hoặc các bên khác. Điều này là không cần thiết và dẫn tới vẫn có thể bị thấy quảng cáo.

  • TH 3: có thể mạng của bạn đang sử dụng địa chỉ IPv6 (kiểm tra bằng cách truy cập trang what is my ip - Google Search để biết). Tắt IPv6 sẽ giải quyết được vấn đề này vì hệ thống Youtube sẽ ưu tiên địa chỉ IPv6 khi truy cập tới hệ thống của họ.

#StopAds #youtubeads

Source: Nghia Than (vHost)