Google đã trảm AggregateRating?

Google đã trảm AggregateRating (đánh giá và xếp hạng theo 5 sao) ngành sức khoẻ, y tế.

Vote 5 sao ra đi, việc đúng đắn nên làm của Google