Google: Site Spam sẽ không xuất hiện trong báo cáo Tác vụ thủ công

Gary Illyes từ Google [đăng]( Gary Illyes từ Google đăng trên blog Google rằng các báo cáo spam không được sử dụng cho các hành động thủ công.

unnamed

Gary đã viết trên blog:

“Chúng tôi chỉ sử dụng báo cáo spam để cải thiện thuật toán phát hiện thư rác.”

Và còn nhiều người thắc mắc…nhưng Google nói gì mà “chả đúng”.