Help - Giải pháp wifi và có cả camera IP nhà 3 tầng

Mình cần giải pháp và thiết bị mạng cho công ty.
Có 3 tầng diện tích 180m2/tầng. Có 8 phòng/tầng. Có Khoảng 20 user/ tầng.

Ace tư vấn giúp thiết bị mạng. Giải pháp wifi và có cả camera IP. Xin cảm ơn và mong muốn được hổ trợ cài đặt khi lấy thiết bị.