Help! Hỏi về Excel

Chẳng là mình lâu rồi không sử dụng Excel nên giờ như mù:

  • Mình có 1 sheet dữ liệu gồm các cột: C1: Tên khách hàng,C2: địa chỉ,C3: số Đt…
  • Ở 1 sheet khác, mình muốn: khi gõ vào cột Tên KH thì các thông tin về địa chỉ, số đt của KH đó tự động điền vào các cột tiếp theo, theo dữ liệu trên sheet đầu
    Như vậy giờ mình cần dùng hàm gì để dễ dàng nhất ajh.
    Thanks các bạn

@Dan_Nguyen bạn thử làm theo bài này nhé (bài này có file mẫu, bạn xem qua thử nhé)