Hỏi switch poe so với đầu ghi có poe

AC cho mình hỏi ưu và nhượt điểm, chi phí sử dụng giữa switch poe so với đầu ghi có poe với ạ!