[Hỏi] Tên miền khi chuyển quyền sở hữu cần lưu ý gì không ạh

Em đang cần chuyển quyền sở hữu Tên miền thì có cần lưu ý gì không ạh?

Hi chào bạn: Khi chuyển quyền tên miền sang chủ sở hữu mới bạn cần lưu ý:

  • Tên miền phải còn hạn
  • Mở khóa chuyển quyền (Unlock)
  • Phải qua 60 ngày tính từ ngày đăng ký.
  • Phải qua 60 ngày tính từ ngày chuyển quyền gần nhất
  • Các tên miền không có dấu hiệu vi phạm iCANN.