Hướng dẫn cách nén file ZIP có đặt mật khẩu trên MAC nhanh chóng không cần phần mềm

Hướng dẫn sử dụng Terminal để tạo các tệp zip được bảo vệ bằng mật khẩu trong Mac.

 1. Tạo một Thư mục trên Màn hình nền.
 2. Đặt các tệp bạn muốn Zip trong thư mục.
 3. Chọn Biểu tượng Tìm kiếm ở góc trên bên phải.

''

 1. Tìm kiếm Terminal .
 2. Chọn Terminal .

''

 1. Nhập zip -er NAMEOFZIPFILE.zip

 2. Nhập một khoảng trắng .

 3. Kéo và thả Thư mục trên màn hình vào Terminal.

 4. Chọn Nhập / Quay lại .
  ''

 5. Nhập mật khẩu .
  LƯU Ý: Nó sẽ không hiển thị trực quan bất cứ thứ gì để biết bạn đang nhập khi nhập mật khẩu.

 6. Nhập lại mật khẩu .

 7. Chọn Nhập / Quay lại .
  ''

 8. Để truy cập tệp ZIP mới, hãy chọn Finder rồi chọn Tất cả tệp của tôi .