Hướng dẫn Config DKIM email Yandex

yandex-email

Hướng dẫn cấu hình DKIM Yandex

  1. Login vào trình quản lý DNS
  2. Tạo bản ghi TXT record với các thông số sau:
  • Subdomain name hoặc Host — mail._domainkey .
    hoặc trong trình quản lý tên miền đầy đủ sẽ là mail._domainkey.yourdomain.tld.

Trong đó bạn nhớ thay yourdomain.tld thành tên miền của bạn nhé

  • Value — bạn copy trong phần Setting mà Yandex cung cấp.

Ví dụ: v=DKIM1; k=rsa; t=s; p=MIGfMA0GCSEBtaCOteH4EBqJlKpe...

yandex.dkim

  • nếu có mục TTL field, thì điền vào 21600 .

Sau đó bấm Save và chờ 24h đến 72h (tùy vào trình quản lý DNS của bạn)

Chúc các bạn thành công