[Khóa học Miễn phí] 7 lăng kính Thấu hiểu Người tiêu dùng

Với quan điểm đặt người tiêu dùng làm trọng tâm cho mọi hoạt động marketing, khóa học sẽ cung cấp cho các marketer những cách nghĩ, cách tư duy và những ý tưởng để giúp hiểu rõ hơn về người tiêu dùng thông qua khái niệm “7 lăng kính”.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/7-l-ng-k-nh-th-u-hi-u-ng--i-ti-u-d-ng