[Khóa học Miễn phí] 9P of Restaurant Management 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 2)

Nối tiếp Phần 1 của chuỗi khóa học về Quản trị Nhà hàng, sau khi nắm được kiến thức tổng quan và định hướng kinh doanh, đây là lúc bạn cần đi đến bước tiếp theo: xây dựng chiến lược marketing. 4 chữ P tiếp theo: Product & Service Concept, Physical Evidence, Place và Price sẽ giúp bạn từng bước hình thành kế hoạch thực thi cụ thể, áp dụng cho nhà hàng, quán ăn của mình.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/9p-of-restaurant-management-9p-trong-qu-n-tr--nh--h-ng--ph-n-2-