[Khóa học Miễn phí] 9P of Restaurant Management 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 3)

Tiếp nối 2 học phần trước về quản trị nhà hàng, khóa học này sẽ giúp bạn hoàn thiện chiến lược Marketing, sẵn sàng vận hành nhà hàng với 3 nội dung: Promotion, Process & People. Khóa học này cũng sẽ khép lại chuỗi nội dung về “9P trong Quản trị Nhà hàng".

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/9p-of-restaurant-management-9p-trong-qu-n-tr--nh--h-ng--ph-n-3-