[Khóa học Miễn phí] Account Management 101 - All Basics

Khóa học Account Management 101 - All Basics bao gồm các nội dung mang tính nền tảng về 6 Chiếc túi công việc, 5 tố chất cần có, 4 định vị chân dung và Bộ 3 công cụ đắc lực của người làm công việc Quản Trị Khách Hàng trong ngành Truyền thông và Quảng cáo.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/account-management-101---all-basics

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé