[Khóa học Miễn phí] Account vs Designer Phản hồi thiết kế hiệu quả

Làm việc với Designer chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt khi bạn là Account tại BTL / Activation / Event Agency. Làm thế nào có được một thiết kế vừa đáp ứng yêu cầu của Client, vừa đảm bảo khả thi sản xuất, thời gian, ngân sách, nhưng vẫn có được “stopping-power” khiến người xem “dừng bước”? Với Công cụ Hỗ trợ Thiết kế, Account sẽ dễ dàng “challenge” designer sao cho khéo léo nhưng đảm bảo có được một thiết kế khả thi, sáng tạo, nổi bật được ý tưởng chủ đạo và bản sắc của thương hiệu.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/account-vs-designer-ph-n-h-i-thi-t-k--hi-u-qu-

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé