[Khóa học Miễn phí] B&B Journey From Brief to Briefing

Món ăn ngon bắt đầu từ yêu cầu đặt món. Giải pháp xuất sắc chưa từng thấy bắt nguồn từ vấn đề “có một không hai”. Và, ý tưởng sáng tạo vừa đẹp vừa hiệu quả khởi hành từ cả một Hành Trình Brief & Briefing, mà đôi lúc người làm Quản Trị Khách Hàng (Account Management) chưa thực sự có sự thông suốt điểm đi, điểm đến, và các thông tin có tính “la bàn”.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/b-b-journey-from-brief-to-briefing

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé