[Khóa học Miễn phí] Brand KPI Đặt mục tiêu cho Thương hiệu

Hướng dẫn cách đặt mục tiêu cho Thương hiệu (Brand KPI) sao cho khả thi và phù hợp với bối cảnh thị trường, ngành hàng và các giai đoạn phát triển của thương hiệu. Hiểu rõ cách chuyển từ Mục tiêu Kinh doanh (Business Objectives) thành Mục tiêu Marketing (Marketing Objectives) và Mục tiêu Truyền thông cụ thể cho từng chiến dịch (Communication Objectives).

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/brand-kpi---t-m-c-ti-u-cho-th--ng-hi-u

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé

Cảm ơn bạn rất bổ ích

1 Likes