[Khóa học Miễn phí] Brand Positioning Định Vị Thương Hiệu

Brand Positioning Dinh Vi Thuong Hieu

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng về mô hình Định vị Thương hiệu chuẩn (Brand DNA) để làm cơ sở cho tất cả hoạt động marketing. Phù hợp cho sinh viên, người mới đi làm, hay bất kỳ ai đam mê Marketing, Quảng cáo truyền thông và Xây dựng Thương hiệu.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/brand-positioning---nh-v--th--ng-hi-u

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé.