[Khoá học MIỄN PHÍ] Brand Positioning Strategy Design: Thiết kế Chiến lược Định vị

Định vị là cách doanh nghiệp xây dựng vị trí muốn sở hữu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Một chiến lược định vị tốt sẽ giúp thương hiệu tách biệt khỏi đám đông, tạo dấu ấn trong tâm trí khách hàng và dễ thuyết phục họ mua hàng hơn. Khóa học này sẽ cung cấp phương pháp tư duy và quy trình thiết kế chiến lược định vị để từ đó doanh nghiệp có thể ứng dụng vào hoạt động kinh doanh của mình.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/brand-positioning-strategy-design-thi-t-k--chi-n-l--c---nh-v-