[Khóa học Miễn phí] Chiến lược Danh mục Thương hiệu

Một danh mục thương hiệu & sản phẩm bao gồm nhiều yếu tố: thương hiệu tập đoàn (house of brand và branded house), thương hiệu mẹ (umbrella brand), thương hiệu con (sub-brand), thương hiệu được bảo trợ (endorsed brand), các thương hiệu sản phẩm (individual brand), các chủng loại sản phẩm (variant) & các SKU. Mỗi yếu tố có vai trò khác nhau, nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau để đáp ứng mục tiêu business của doanh nghiệp, mục tiêu thương hiệu cũng như phản ứng lại thị trường.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/chi-n-l--c-danh-m-c-th--ng-hi-u

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé