[Khóa học Miễn phí] Consumer Panel Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo nghiên cứu Hành vi Người tiêu dùng

Consumer Panel là chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng chuyên biệt của Kantar Worldpanel, nhằm tìm hiểu về hành vi mua sắm và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng, trong lĩnh vực FMCG (sản phẩm tiêu dùng nhanh). Khóa học này giúp người học có những nền tảng cơ bản cho việc đọc và hiểu các báo cáo nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng của Consumer Panel.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/consumer-panel-h--ng-d-n---c-hi-u-b-o-c-o-nghi-n-c-u-h-nh-vi-ng--i-ti-u-d-ng

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé.