[Khóa học Miễn phí] Digital Audit Kiểm định Kỹ thuật số

Khi gia nhập một công ty mới hay chuẩn bị lập Digital Plan, có một cái nhìn toàn cảnh và hiểu biết sâu về những Digital Assets của doanh nghiệp sẽ giúp ích rất nhiều cho người quản lý nhằm đưa ra các chiến lược phát triển bằng công nghệ phù hợp. Khoá học Digital Audit: Kiểm định kỹ thuật số sẽ cung cấp phương pháp tiếp cận và mô hình nền tảng cho việc hoạch định này.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/digital-audit-ki-m---nh-k--thu-t-s-