[Khóa học Miễn phí] Digital Display Ads Quảng cáo Hiển thị

Làm digital marketing, không thể bỏ qua một hình thức quảng cáo quen thuộc: display ads. Tất nhiên, “chạy display ads” không đơn giản là thiết kế một bộ banner đẹp, rồi “rải” khắp nơi. Có mục tiêu cụ thể, chiến lược, kế hoạch rõ ràng, quảng cáo sẽ tiếp cận đúng người, với nội dung, hình thức phù hợp.

Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức tổng quan về display ads, quy trình lập kế hoạch và những lưu ý trong thiết kế giúp tối đa khả năng tiếp cận, tối ưu chi phí quảng cáo.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/digital-display-ads-qu-ng-c-o-hi-n-th-