[Khóa học Miễn phí] Digital Performance Marketing Tối ưu để tăng trưởng

Từ kỳ vọng tối ưu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra cho Digital Marketing cũng khắt khe hơn. Các hoạt động truyền thông, quảng cáo phải mang lại kết quả thiết thực: khách hàng mới, đơn hàng thành công, doanh thu mang về … Trường phái Performance Marketing đã ra đời để giải quyết thách thức đó, bằng cách theo dõi, giám sát liên tục.

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn tư duy triển khai để Biết - Hiểu - Giám sát - Đánh giá chiến dịch hiệu quả.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/digital-performance-marketing-t-i--u----t-ng-tr--ng