[Khóa học Miễn phí] Discovering Insights for Growth & Innovation

Discovering Insights for Growth & Innovation

Khóa học chia sẻ những kỹ năng đa dạng, góc nhìn mới về insight, từ việc tìm kiếm đến những chủ đề ít được nhắc đến: diễn đạt một insight thuyết phục, và cách tránh lãng phí một insight tốt trong quá trình hiện thực hóa thành chiến dịch. Từ đó, học viên có thể bắt đầu rèn luyện kỹ năng, xây dựng thói quen, tư duy để thực sự đưa insight thành một phần tất yếu của “cuộc sống” xây dựng thương hiệu.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/discovering-insights-for-growth---innovation

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé