[Khóa học Miễn phí] DV301 - Tự tay thiết kế công cụ Gantt Chart quản lý tiến độ dự án trong Excel

DV301 - Tự tay thiết kế công cụ Gantt Chart quản lý tiến độ dự án trong Excel

Tự tay thiết kế và thực hiện công cụ Gantt Chart để quản lý tiến độ dự án, lập kế hoạch thực hiện dự án ở ngay trong Excel. Khoá học mini này sẽ giúp bạn làm chủ kĩ năng tạo ra Gantt Chart ở trong Excel để phục vụ công việc dự toán, lập kế hoạch một cách khoa học, trực quan và nhanh chóng nhất.

Đặc biệt trong khoá học này sẽ tập trung rất kĩ vào tính năng Conditional Formatting - định dạng dữ liệu theo điều kiện trên bảng tính. Kiến thức này có thể giúp người học tạo ra nhiều ứng dụng thú vị khác trong Excel.

Đối tượng của khoá học: là các bạn quản lý dự án, hay phải lập dự toán, lập kế hoạch quản lý và theo dõi tiến độ dự án.

Kết quả đầu ra của khoá học: thành thạo và ứng dụng kiến thức tạo ra Gantt Chart để phục vụ trực tiếp cho công việc chuyên môn của mình.

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Học viên nắm được kiến thức Excel cơ bản

Kiến thức mục tiêu

  • Hoàn thành Gantt Chart giúp quản lý tiến độ dự án ngay trong Excel
  • Hiểu được quy trình tạo ra một Gantt Chart để có thể áp dụng vào trong công việc và mở rộng kiến thức
  • Thành thạo tính năng Conditional Formatting

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/dv301---t--tay-thi-t-k--c-ng-c--gantt-chart-qu-n-l--ti-n----d---n-trong-excel