[Khóa học Miễn phí] Effective Consumer Promotion Tổ chức Khuyến mại Hiệu quả

Khóa học mang đến cho học viên kiến thức toàn diện và hệ thống về Khuyến mại Người tiêu dùng (Consumer Promotion). Với khái niệm ngắn gọn, hướng dẫn phân tích cụ thể cùng quy trình 03 bước bài bản,… học viên có thể ứng dụng kiến thức để triển khai kế hoạch khuyến mại cho chính công việc của mình một cách hiệu quả.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/effective-consumer-promotion-t--ch-c-khuy-n-m-i-hi-u-qu-