[Khóa học Miễn phí] Expert-selling Bán hàng như một chuyên gia

Nếu xem bán hàng là hoạt động tư vấn, người bán là tư vấn viên, một chuyên gia với kiến thức am tường thì áp lực mua - bán giữa hai bên sẽ được giảm tải. Đây là một cách tiếp cận thú vị, giúp bán hàng diễn ra chủ động và hiệu quả hơn.

Khoá học này sẽ giúp học viên thay đổi trong tư duy cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết để có thể bán hàng như một chuyên gia thực thụ.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/expert-selling-b-n-h-ng-nh--m-t-chuy-n-gia