[Khóa học Miễn phí] Foundation of Brand Building Nền tảng Xây dựng Thương hiệu

Xây dựng thương hiệu với chiến lược bài bản sẽ giúp doanh nghiệp có một lợi thế cạnh tranh lớn, tạo sự khác biệt và được NTD đánh giá cao về nhiều mặt.

Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn cách tư duy nên và không nên làm gì, để xây dựng một thương hiệu mạnh, gắn kết với NTD và nhận được sự ưu ái từ họ. Nội dung chính của khóa là Quy trình 6 BƯỚC: Consumer Understanding, Brand Strategy, Audit & KPI, Brand Implementation, Measurement, Annual Brand Planning.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/foundation-of-brand-building-n-n-t-ng-x-y-d-ng-th--ng-hi-u