[Khóa học Miễn phí] Foundation of Digital Marketing

Khóa học nền tảng toàn diện nhất về Digital Marketing từ góc nhìn của Client hoặc Account Manager. Hiểu bản chất và tận dụng hết sức mạnh của 7 Digital Platforms để triển khai một chiến dịch Digital Marketing chuẩn mực với đầy đủ Paid-Owned-Earned.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/foundation-of-digital-marketing

Để nhận được khóa học miễn phí, vui lòng comment ở dưới nhé