[Khóa học Miễn phí] Google Ads tìm kiếm giúp mang nhiều đơn hàng

Cứ mỗi ngày trôi qua, lại có 3,5 tỷ lượt tìm kiếm được tạo ra trên Google. Đây là cơ hội để bạn tiếp cận khách hàng tại những vị trí đầu tiên trên kết quả tìm kiếm với Google Ads.

Khóa học Google Search Ads trên KTcity của Dũng Phạm sẽ giúp bạn nắm rõ cốt lõi của một chiến dịch quảng cáo Google thành công, biết cách thiết lập chiến dịch trong 4 bước, hiểu bản chất của quảng cáo Google từ đó biết cách tối ưu quảng cáo với 7 yếu tố và mang về lợi nhuận cao nhất.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/d-ng-ph-m-kh-a-h-c-gi-p-b-n-b-t---u-mang-v--l-i-nhu-n-cao-nhi-u---n-h-ng-t--google-ads--m-ng-t-m-ki-m-