[Khóa học Miễn phí] Hệ thống hóa những nhiệm vụ trọng yếu

Khoá học này sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả các công cụ hữu hiệu và mạnh mẽ nhất để thực thi công việc khó nhất của Tối ưu năng suất - Ưu tiên những nhiệm vụ trọng yếu. Nội dung sẽ không nói lại quá nhiều về lý thuyết của Pareto, mà sẽ giúp bạn kết hợp nguyên lý này với Ma trận Eisenhower, Công thức ABCDE… Để đưa ra một chiến lược thực thi tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu và mang lại kết quả tốt nhất với hiệu quả cao nhất.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/h--th-ng-h-a-nh-ng-nhi-m-v--tr-ng-y-u