[Khóa học MIỄN PHÍ] Influencer Marketing Tiếp thị qua Người ảnh hưởng

Hiệu quả của influencer marketing là không thể phủ nhận, bởi thông điệp được chia sẻ của influencers có độ tin cậy cao hơn các quảng cáo của thương hiệu. Tuy vậy, mấu chốt của influencer marketing là thương hiệu phải hợp tác với đúng người, để sáng tạo và truyền tải nội dung phù hợp với người theo dõi. Khoá học này sẽ cung cấp kiến thức thực tiễn về các tiêu chí đánh giá, lựa chọn influencer, và quy trình triển khai một chiến dịch influencer marketing hiệu quả.

Link khóa học tại đây: https://www.webob.guru/course/details/influencer-marketing-ti-p-th--qua-ng--i--nh-h--ng